فهرست تذکر و سوالات از وزرا

کل ١١, ١/١صفحهتاریخعنوانردیف
1393/04/04تذكر به وزیر کشوردر خصوص منتفی کردن طرح تقسیم کشور به 5 منطقه1
1393/03/18تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کمبود سوخت کشاورزی شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد 2
1392/12/22سوال از وزیر ورزش در خصوص علت تبعیض در ارائه امکانات و خدمات ورزشی در نقاط مختلف کشور3
1391/12/25تذکر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در احداث ایستگاه‌ مسافری راه‌آهن در مرودشت و تکمیل ایستگاه سعادت‌شهر4
1391/12/25تذکر به وزیر نفت در خصوص تأمین و افزایش کود شیمیایی کشاورزان استان فارس5
1391/10/20تذکر به وزیر علوم، تحقیقات وفناوری توضیح علت عدم جذب اساتید جدید و عدم توسعه دانشگاه شیراز و دانشگاههای استان فارس6
1391/10/20تذکر به وزیر راه و شهر سازی در خصوص تسریع در اجرای طرح احداث جاده ارسنجان- خرامه7
1391/10/20تذکر به رییس جمهور در خصوص صدور دستور تسریع در پرداخت بیمه محصولات کشاورزی استان فارس8
1391/06/06 تذکربه وزير راه و شهرسازي در خصوص عدم پيش بيني و احداث ايستگاه راه آهن9
1391/06/06طرح ساماندهي نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتي و وابسته به دولت و مراکز نيمه دولتي 10
1391/06/06طرح رفع موانع اجرايي قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان11
صفحه ١ از ١ ١
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندس مهدی برومندی می باشد. طراحی سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات عصر پویا